Regulamin sklepu PPHU Hali Justyna Karczewska

I.Informacje o sklepie


Sklep internetowy , działający pod adresem elementy-stalowe.pl, prowadzony jest przez: PPHU Hali Justyna Karczewska z siedzibą w Ujazd, 97-225, woj. łódzkie przy ul.Józefin 41, NIP:7732078264, Regon:100976293, tel. (44) 719 25 57, tel. kom. (0) 606 946 252, biuro@elementy-stalowe.pl

II. Oferta sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Oferta prezentowana na stronie Sklepu Internetowego nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Złożenie oferty przez Klienta następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt III).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Klienta, akceptowanej przez Sklep). Cenę przesyłki ustalić można w zakładce Koszt przesyłki.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy elementy-stalowe.pl, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony elementy-stalowe.pl, telefonicznie pod numerem  telefonu 606 946 252 lub za pomocą adresu e-mail biuro@elementy-stalowe.pl.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
  • w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  • realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku błędnego opisania.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 9. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@elementy-stalowe.pl lub telefnicznie pod numerami BOK umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.

IV. Czas realizacji zamówienia

 1. Przewidywany czas dostawy wynosi 7 dni i liczony jest w sposób opisany w pkt.III. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  b. przelewem bankowym na konto sklepu,
  c. przelewem z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem naszego sklepu.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  a. wad fabrycznych,
  b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

 4. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta PPHU Hali Justyna Karczewska w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

 5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie PPHU Hali Justyna Karczewska Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.
 6. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
  - Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma PPHU HALI Justyna Karczewska. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@elementy-stalowe.pl lub drogą pocztową na adres firmy PPHU HALI Justyna Karczewska  ul.Józefin 41, Ujazd 97-225, woj. łódzkie.
  - Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a firma PPHU HALI Justyna Karczewska  jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

 7. Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.

 9. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie w czasie 14 dni. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma PPHU Hali Justyna Karczewska zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji.
 10. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt elementy-stalowe.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta tel.606 946 252.
 12. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

 13. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, normalnego zużycia eksploatacyjnego..

 14. Roszczenia z tyt. gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż.

VII. Zwroty i wymiany

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: PPHU HALI Justyna Karczewska ul.Józefin 41, Ujazd 97-225, woj. łódzkie.
 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
 4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma PPHU HALI Justyna Karczewska zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione elementy.
 5. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 6. O w/w sytuacji proszę powiadomić Sklep za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@elementy-stalowe.pl
 7. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sklepem za pomocą wiadomości e-mail pod adresem biuro@elementy-stalowe.pl
 8. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową czy rękojmi. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

VIII. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych PPHU Hali Justyna Karczewska z siedzibą w Ujazd, 97-225, woj. łódzkie przy ul.Józefin 41, NIP:7732078264, Regon:100976293, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez PPHU Hali Justyna Karczewska  i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od PPHU Hali Justyna Karczewska informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie elementy-stalowe.pl adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest PPHU Hali Justyna Karczewska oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu elementy-stalowe.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015
 4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie elementy-stalowe.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.